WOLONTARIUSZE W SP 8

Imponująca liczba 47 uczniów klas ósmych otrzyma na świadectwie ukończenia szkoły wpisy potwierdzające ich działalność w wolontariacie.

Większość z nich była członkami szkolnego koła wolontariatu i działała na rzecz społeczności szkolnej (w świetlicy, pomagając młodszym kolegom), społeczności lokalnej (pomoc seniorom) oraz w schronisku dla zwierząt. Oprócz tego uczniowie angażowali się jako wolontariusze w harcerstwie, Mieście Dzieci, klubach sportowych, szkole muzycznej, MDK-u, przedszkolach i w wielu innych miejscach. Dzięki Waszej pomocy udało się przeprowadzić w szkole wiele akcji, między innymi Szlachetną Paczkę, Słodki Kącik dla Ashy, maraton pisania listów Amnesty International, Okulary dla Afryki.
Dziękując za Wasze poświęcenie, mamy nadzieję, że po opuszczeniu naszej szkoły nie dacie przytłumić w sobie tej iskierki, która jest w Was, tej chęci pomagania innym, nieskupiania się tylko na sobie, wrażliwości oraz ofiarności. Pamiętajmy, że dobro powraca.


autor tekstu i zdjęć - p. M. Klimkiewicz

Dodatkowe informacje