WYPRAWKI DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nauczyciele, którzy będą uczyć w oddziale przedszkolnym i w klasach pierwszych w roku szkolnym 2020/2021, przekazują informacje dotyczące tzw. wyprawki. 

Powinno to ułatwić rodzicom kompletowanie potrzebnych przyborów szkolnych.  

WYPRAWKA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

(do pobrania)

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

(do pobrania)

Dodatkowe informacje