PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA+"

Gmina Miasto Świdnica po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska

na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100%.

Celem projektu jest wsparcie realizacji nauki w formie zdalnej poprzez zapewnienie sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+. Pomoc kierowana jest do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa.

Dzięki wsparciu do szkoły wraz z oprogramowaniem Cenzor trafiły 2 laptopy.

Okres realizacji: od 29.06.2020 r. do 29.12.2020 r.

Dodatkowe informacje