WOLONTARIUSZE W SP 8

W tym szczególnym roku szkolnym wolontariat przy SP 8 kontynuuje swoją działalność.

Większość wolontariuszy z obecnych klas ósmych nadal angażuje się w schronisku dla zwierząt. Dołączyło do nich 30 nowych uczniów, którzy we wrześniu przeszli szkolenie i zdali egzamin  na wolontariusza  w schronisku. Działalność ta polega głównie na wyprowadzaniu psów na spacery, socjalizacji kotów, udzielaniu się w akcjach organizowanych przez schronisko.
W szkole odbywają się również spotkania kółka wolontariatu. Jego celem jest poznawanie  idei wolontariatu, spotkania  z osobami, które w dorosłym życiu zajmują się tym tematem, przygotowywanie gazetek o tematyce dobroczynnej, planowanie akcji szkolnych np. Szlachetnej Paczki, kiermaszy charytatywnych.  Planowane jest również szkolenie online z zaprzyjaźnioną fundacją.
Oprócz tego uczniowie angażują się jako wolontariusze w strukturach pozaszkolnych, np. harcerstwie, klubach sportowych, szkole muzycznej, MDK-u,  przedszkolach i w wielu innych miejscach. Zachęcam do rozwijania w sobie wrażliwości oraz ofiarności. Pamiętajmy, że dobro powraca.


autor tekstu i zdjęć - p. M. Klimkiewicz

Dodatkowe informacje