WIOSNA ZAWITAŁA DO SZKOLNEJ ŚWIETLICY

 21 marca 2021 r. rozpoczęła się wiosna, która jest zapowiedzią słonecznych dni i budzenia się przyrody do życia.

Wychowankowie naszej świetlicy z radością witali Panią Wiosnę uczestnicząc w różnorodnych zajęciach ukazujących uroki tej kolorowej, pachnącej pory roku.

Podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami świetlicy zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie, rozwiązywały zagadki, rebusy i krzyżówki związane z tą tematyką.  W trakcie zajęć plastycznych dzieci chętnie wykonywały prace z użyciem różnorodnych technik.

Wszystkie prace posłużyły do wykonania gazetek i wystaw o tematyce wiosennej.

https://doba.pl/dsw/artykul/wiosna-zawitala-do-szkolnej-swietlicy/35332/33


autor tekstu - p. P. Galica

autor zdjęć - p. P. Galica, P. M. Szmuc, p. K. Legut

 

 

 

Dodatkowe informacje