KONKURS "FUNDUSZE NORWESKIE I EOG - O TYM SIĘ WIE"

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w styczniu 2021 roku ogłosiła konkurs plastyczno-cyfrowy dla uczniów - "Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie”.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy wśród uczniów, pracowników dydaktycznych i rodziców na temat Funduszy Norweskich i EOG, ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, państw-darczyńców tych Funduszy oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów.
Udział w konkursie polegał na opracowaniu przez drużynę, składającą się maksymalnie z 9 uczniów, pracy plastycznej, stworzonej dowolną techniką cyfrową, ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG.
Czym są Fundusze Norweskie? To pomoc Liechtensteinu, Islandii i Norwegii dla 15 państw UE, w tym Polski. Obszary wsparcia w ramach tych Funduszy to m.in.: ochrona środowiska, dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe, stypendia.
Zespół konkursowy stworzyli uczniowie klas 7: Damian Bober, Angelika Bakun, Natalia Cibor, Antoni Drabik, Julia Fitrzyk, Weronika Majka, Marta Moląg, Pola Ostrowska, Krystian Tarnowski pod opieką p. Jolanty Orleańskiej.
Praca zespołu składała się z wielu etapów, których finałem było wykonanie prezentacji multimedialnej zawierającej opracowane materiały; plakaty w technice cyfrowej, plakaty plastyczne, dokumentację fotograficzną i informacje o Funduszach Norweskich i Funduszach EOG wspierających renowację Kościoła Pokoju w Świdnicy.
Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie pracowali zdalnie, spotykając się z wieloma ograniczeniami komunikacyjnymi, wszyscy byli bardzo zaangażowani i wykazali się dużą kreatywnością. Ich praca przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i „naszej małej ojczyzny” – Dolnego Śląska.
https://doba.pl/dsw/artykul/sp-nr-8-fundusze-norweskie-i-eog-o-tym-sie-wie/35737/17


autor tekstu i zdjęć - p. J. Orleańska

Dodatkowe informacje