ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 września 2021 r. zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 wg ustalonego harmonogramu.

1. Do szkoły mogą przyjść tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

2. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy, aby dziecku towarzyszył jeden rodzic/opiekun (dziecka oddziału przedszkolnego i klas 1), obowiązkowo w maseczce!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9:00 - uczniowie z klas 1-3 i oddziału przedszkolnego przychodzą na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisko szkolne (w przypadku złej pogody uczniowie idą do wyznaczonych sal wchodząc wyznaczonym wejściem).

BUDYNEK B

0A- sala 1.34 wejściem do budynku B od strony miasteczka ruchu drogowego

1C- sala 1.36 wejściem do budynku B od strony miasteczka ruchu drogowego

1A- sala 2.6 wejściem do budynku B od strony boiska

1B- świetlica wejściem do budynku B od strony boiska

2A- sala 1.4 wejściem głównym do budynku B

2D- sala 1.5 wejściem głównym do budynku B

3C- sala językowa 2.17 wejściem głównym do budynku B

BUDYNEK A

2B- sala 6 wejściem do budynku A od strony boiska

2C- sala 7 wejściem do budynku A od strony boiska

3A- sala 14 wejściem do budynku A od strony sekretariatu

3B- sala 15 wejściem do budynku A od strony sekretariatu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10:00 - uczniowie z klas 4-8 przychodzą na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisko szkolne (w przypadku złej pogody uczniowie idą do wyznaczonych sal wchodząc wyznaczonym wejściem).

BUDYNEK B

4A- sala 2.17 wejściem do budynku B od strony boiska- wych. p. Ewa Kusal- Marciniec

6B- sala 2.7 wejściem do budynku B od strony boiska- wych. p. Agnieszka Fila

7D- sala 1.5 wejście główne do budynku B- wych. p. Andrzej Czyżowicz

BUDYNEK A

4B- sala 24 wejściem do budynku A od strony boiska- wych. p. Iwona Kurek

5B- sala 7 wejściem do budynku A od strony boiska- wych. p. Kamilla Banaszczyk

5C- sala 5 wejściem do budynku A od strony boiska- wych. p. Joanna Starostecka

8C- sala 15 wejściem do budynku A od strony boiska- wych. p. Marzena Zięba

8E- sala 51 wejściem do budynku A od strony boiska- wych. p. Konrad Wrzodek

4C- sala 29 wejściem do budynku A od strony sekretariatu- wych. p. Marzanna Pietrzak

7E- sala 27 wejściem do budynku A od strony sekretariatu- wych. p. Małgorzata Żmidzińska

8B- sala 25 wejściem do budynku A od strony sekretariatu- wych. p. Marta Scheer

8D- sala 28 wejściem do budynku A od strony sekretariatu- wych. p. Małgorzata Horbaczyk

5A- sala 23 wejściem do budynku A od strony sklepiku- wych. p. Anna Marzec

6A- sala 22 wejściem do budynku A od strony sklepiku- wych. p. Urszula Galicka

7A- sala 35 wejściem do budynku A od strony sklepiku- wych. p. Natalia Jezierska

7B- sala 21 wejściem do budynku A od strony sklepiku- wych. p. Monika Orłowska-Pawlik

7C- sala 34 wejściem do budynku A od strony sklepiku- wych. p. Anna Zoła

 

Dodatkowe informacje