KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

1. 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

02 września 2019 r.

podstawa prawna:

 – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

3.

 

Ferie zimowe

 

 10 - 23 lutego 2020 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

4. 

Egzamin ósmoklasisty

 j. polski - 16 czerwca 2020 r.

matematyka - 17 czerwca 2020 r.

język obcy nowożytny - 18 czerwca  2020 r.

podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz.1512)

 

5.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

09  - 14 kwietnia 2020 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

6.

 

Podział na semestry w roku szkolnym 2019/2020

 

 

I semestr

 2.09.2019 r. - 02.02.2020 r.

II semestr

 03.02.2020 r. - 26.06.2020 r.

 

7.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

26 czerwca 2020 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

8.

 

Ferie letnie

 

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

9.

 

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

29 stycznia 2020 r.

17 czerwca 2020 r. 

10.

 

Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

26 lutego 2020 r. 

24 sierpnia 2020 r.

 

11.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
podstawa prawna:

(na podst.§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

20 grudnia 2019 r. (piątek) -Świąteczne spotkania klasowe

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.(wtorek, środa, czwartek)- Sprawdzian ósmoklasisty 2020

12 czerwca 2020 r. (piątek) po Święcie Bożego Ciała

01 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - Dzień Dziecka dniem sportu szkolnego

25 czerwca 2020 r.(czwartek)-zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z wychowawcami klas