I POWIATOWY KONKURS "W KRAINIE ŚCISŁOWCÓW"

   27 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Świdnicy odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczno–Fizyczny „W krainie ścisłowców”. Uczniowie – znawcy praw fizyki i odważni matematycy – rozwiązywali pytania testowe oraz prezentowali przygotowane wcześniej doświadczenie fizyczne. Komisja konkursowa była pod wrażeniem sposobu przedstawienia i omówienia eksperymentów fizycznych.                                                     
Zmagania „W krainie ścisłowców” wygrali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu: Rafał Włodarczyk i Miłosz Soprych. Drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy: Szymon Miśkiewicz i Dawid Kruk i trzecie miejsce – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy: Michał Bartela i Miłosz Sznajder.

Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Świdnicy – bardzo dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy pomysłów i odwagi „wkroczenia do krainy ścisłowców”.


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "W KRAINIE ŚCISŁOWCÓW"

   Wyzwania XXI wieku, rozwój cywilizacji, sztuczna inteligencja i kreatywne rozwiązywanie problemów dnia codziennego stawiają młodego człowieka w obliczu trudnych pytań. Matematyka i fizyka to dziedziny Nauki, które pozwalają lepiej zrozumieć otoczenie człowieka, przewidzieć przyczyny i skutki jego działania. Warto, aby młodzi ludzie podjęli wyzwanie i odnaleźli radość „odkrywców Nauki”.
   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy informuje, że organizuje KONKURS MATEMATYCZNO – FIZYCZNY „W krainie ścisłowców” adresowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych powiatu świdnickiego.

   Tematyka konkursu nie wykracza poza program nauczania matematyki i fizyki. Nasz konkurs to jeszcze jedna możliwość spotkania młodych ludzi, którzy czują mocniej i odczuwają chęć rywalizacji na innej płaszczyźnie.

Wyrażamy nadzieję, że w „naukowych zmaganiach” nie zabraknie Waszej Szkoły.

Termin zgłoszenia szkoły do konkursu upływa dnia 15  lutego  2019 r.

Wszelkie pytania i korespondencję prosimy kierować pod adres:

Teresa Kosińska
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Wałbrzyska 39
58-100 Świdnica

REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Dodatkowe informacje