MISJA SZKOŁY

 

     Jesteśmy niezwykłą szkołą, w której marzenia o dobrej edukacji spełniają się naprawdę.

     Misją naszej szkoły jest wychowanie ucznia w duchu tolerancji, patriotyzmu, poszanowania tradycji własnego regionu i narodu oraz godności każdego człowieka.

     Naszym wychowankom stwarzamy możliwość harmonijnego rozwoju w przyjaznym i bezpiecznym środowisku poprzez zapewnienie twórczej atmosfery procesu nauczania, rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki pojmowanej jako proces trwający przez całe życie.

Dodatkowe informacje