KADRA NAUCZYCIELSKA

W Szkole Podstawowej nr 8 pracuje 58 nauczycieli, w znakomitej większości są to nauczyciele dyplomowani, którzy posiadają wysokie kwalifikacje (liczne studia podyplomowe). Każdego roku uczestniczą w wielu szkoleniach pozwalających im poszerzyć zakres kompetencji i wzbogacić wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi. W ostatnich dwóch latach nauczyciele brali udział w następujących szkoleniach:

 • Odpowiedzialność nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego,
 • Ocenianie wspierające,
 • Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej,
 • Ocenianie wspierające w praktyce,
 • Wykorzystanie wyników sprawdzianu po klasie VI w projektowaniu procesu dydaktycznego,
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela,
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Klimat społeczny szkoły,
 • Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów w publicznej placówce,
 • Wykorzystanie zasobów szkolnej platformy edukacyjnej,
 • Najważniejsze zmiany prawa oświatowego od 1 września 2014 roku,
 • Procedura "Niebieskiej karty",
 • Studia podyplomowe "Rewalidacja",
 • Studia podyplomowe "Nauczyciel informatyki",
 • Studia podyplomowe "Nauczanie techniki - zajęć technicznych w szkole",
 • Ruch kadrowy i prawo pracy dla nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi w placówce oświatowej,
 • Elementy pracy zespołowej w praktyce szkolnej,
 • MBTI® warsztaty rozwoju osobistego,
 • Higiena i emisja głosu,
 • Studia podyplomowe "Historia",
 • Język migowy.

 

DYREKTOR SZKOŁY

p. Małgorzata Gryń-Chlebicka

 

Z-CA DYREKTORA

p. Elżbieta Węgrzyn-Wąworek

p. Bartłomiej Ciesielski

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

p. Barbara Bilańska - Świerzko

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

p. Iwona Moneta

p. Joanna Janiak

p. Anna Pazgan

p. Jolanta Iwanio

p. Anna Richter

p. Jadwiga Wołoszyn

p. Sylwia Gołowkin

p. Justyna Rzeczycka

p. Ewa Kurasz

  

JĘZYK POLSKI

p. Urszula Galicka

p. Natalia Jezierska

p. Anna Zoła

p. Aleksandra Barańska - Zemsta

 

MATEMATYKA

p. Anna Bukowska

p. Małgorzata Horbaczyk

p. Wioletta Walczak

p. Marta Scheer

p. Teresa Kosińska

 

JĘZYK ANGIELSKI

P. Agnieszka Fila

p. Anna Marzec

p. Ewa Kusal - Marciniec

p. Joanna Starostecka - Jencz

p. Magdalena Kocik

 

JĘZYK NIEMIECKI

p. Magdalena Klimkiewicz

 

JĘZYK MIGOWY

p. Aleksandra Barańska - Zemsta

p. Iwona Moneta

 

HISTORIA

p. Bartłomiej Ciesielski

p. Marzena Zięba

p. Marzanna Pietrzak

 

PRZYRODA

p. Małgorzata Żmidzińska

 

BIOLOGIA

p. Marta Scheer

p. Małgorzata Żmidzińska

 

GEOGRAFIA

p. Ewa Haitner

p. Marta Scheer

 

CHEMIA

p. Monika Oleksy

 

FIZYKA

p. Teresa Kosińska

 

MUZYKA

p. Kamilla Banaszczyk

 

PLASTYKA

p. Kamilla Banaszczyk

 

 INFORMATYKA

p. Konrad Wrzodek

p. Bartłomiej Ciesielski

 

TECHNIKA

p. Andrzej Filipowski

 

RELIGIA

p. Andrzej Filipowski

ksiądz Jan Bałchan

 

ETYKA

 

W-F

p. Dorota Kocoń

p. Stanisław Gałka

p. Andrzej Czyżowicz

p. Małgorzata Madziała

 

WOS

 p. Marzena Zięba

 

WDŻ

p. Małgorzata Żmidzińska

p. Marzena Zięba

p. Natalia Jezierska

 

REWALIDACJA

p. Anna Pazgan

p. Bartłomiej Ciesielski

p. Joanna Janiak

p. Monika Oleksy

p. Małgorzata Pączka

p. Magdalena Klimkiewicz

p. Justyna Rzeczycka

 

EDB

p. Marek Kawalec

 

BIBLIOTEKA

p. Aleksandra Barańska-Zemsta 

p. Renata Zalas 

 

ŚWIETLICA

p. Katarzyna Legut

p. Paulina Galica

p. Magdalena Kocik

p. Małgorzata Szmuc

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

PEDAGOG

p. Michał Kulig

 

PSYCHOLOG

p. Kamila Majcherczyk

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

SEKRETARZ SZKOŁY

p. Hanna Tuzińska

 

KIEROWNIK GOSPODARCZY

p. Joanna Pieńkowska

 

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

p. Anna Wilczyńska

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

p. Marzena Adamczyk

p. Ludmiła Bącała

p. Monika Bełdo

p. Ryszard Wójcik

p. Wiesława Zielińska

p. Agnieszka Okręglicka

p. Krzysztof Pietrzyk

p. Grzegorz Zbyrowski

p. Teresa Chmielek

p. Kinga Piątkowska

p. Małgorzata Urbańska

Dodatkowe informacje