PRIMUS INTER PARES - PIERWSZY WŚRÓD RÓWNYCH SOBIE

 

Wyciąg ze „Statutu Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy” (...) § 31
„Rada Pedagogiczna może przyznać tytuł Primusa Szkoły:

1) Uczeń „Primus Szkoły” musi:
a) otrzymać najwyższą notę z zachowania,
b) uzyskać średnią ocen powyżej 5.0.

Od roku szkolnego 1996/97 tytuł ten przyznano następującym uczniom:


Primus inter pares 1996/1997 - Ireneusz Ptak
Primus inter pares 1998/1999 - Patrycja Leśniak, Katarzyna Broda
Primus inter pares 1999/2000 - Monika Tokarska, Krystian Malicki
Primus inter pares 2000/2001 - Rafał Ciborowski
Primus inter pares 2001/2002 - Magdalena Ciborowska
Primus inter pares 2002/2003 - Karolina Waligóra
Primus inter pares 2003/2004 - Wiktor Komorowski
Primus inter pares 2004/2005 - Piotr Podwórny
Primus inter pares 2005/2006 - Dominika Zaremba
Primus inter pares 2006/2007 - Joanna Lasocka
Primus inter pares 2007/2008 - Natalia Murdzek
Primus inter pares 2008/2009 - Krzysztof Kowalski
Primus inter pares 2009/2010 - Grzegorz Stelmach
Primus inter pares 2010/2011 - Aleksandra Kowalczyk
Primus inter pares 2011/2012 - Grzegorz Radziwiłko
Primus inter pares 2012/2013 - Natalia Adamczewska
Primus inter pares 2013/2014 - Paula Kaczmarczyk
Primus inter pares 2014/2015 - Julia Chruścik
Primus inter pares 2015/2016 - Natalia Wiatrowska
Primus inter pares 2018/2019 - Olimpia Pijanowska
Primus inter pares 2019/2020 - Lilianna Kozłowska
Primus inter pares 2020/2021 - Zofia Kruźlak

 

Dodatkowe informacje