TYTUŁ PRZYJACIELA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY
OTRZYMALI:w 1998 roku: p. Małgorzata Suszycka, pp. Jolanta i Jarosław Krasnoborscy
w 1999 roku: p. Andrzej Pach
w 2000 roku: p. Grażyna Broda
w 2001 roku: pp. Jolanta i Jerzy Franckiewiczowie
w 2003 roku: pp. Anna i Bohdan Micińscy, pp. Barbara i Antoni Pankiewiczowie, p. Mirosław Wąworek
w 2004 roku: p. Anna Więckowska
w 2005 roku: p. Katarzyna Czepil, p. Renata Harańczyk, pp. Alicja i Marek Lipińscy
w 2006 roku: p. Wiesława Barczyszyn, p. Maciej Moneta
w 2008 roku: p. Katarzyna Szczygieł, p. Jolanta Mazur, p. Tomasz Włostowski, p. Robert Szczepanek
w 2009 roku: ks. Edward Szajda
w 2013 roku: p. Aleksadra Baranowska
w 2014 roku: p. Agnieszka Fiłonowicz
w 2015 roku: p. Hanna Marczyńska, p. Karol Liwirski
w 2016 roku: 
pp. Milena i Waldemar Podraza
w 2017 roku: p. Rafał Fasuga
w 2019 roku: p. Irena Dębosz, p. Anetta Rafalont
w 2021 roku: p. Anna Skrzypacz

 

 Pod koniec każdego roku szkolnego spośród rodziców naszych uczniów wybierane są osoby, które wykazały się działalnością na rzecz szkoły. Osoby te honorowane są mianem „Przyjaciela szkoły”, otrzymują statuetkę anioła, a ich nazwiska zostają wygrawerowane na złotej płytce.

 

 

Dodatkowe informacje